HUISREGLEMENT Sportcentrum

Om de veiligheid en de hygiëne van het sportcentrum en de kwaliteit van de sportuitrusting te garanderen  verzoeken we je de volgende huisregels na te leven:

– Het is verboden de sportzalen met  ongeschikt schoeisel te betreden. Tennisschoenen die op gravel gebruikt werden, moeten gereinigd worden voordat je de kleedkamers betreedt.

– Sportschoenen met ZWARTE zolen zijn verboden.

– Fietsen zijn niet toegelaten in de sportzalen. Er is een fietsenstalling voorzien in de hal.

– Bezoekers zijn enkel toegelaten in de bezoekerszones (tribunes, stoelen). Zij mogen de lessen die plaatsvinden voor of na de bezochte activiteit niet belemmeren. Daarom vragen wij de bezoekers om in de gangen te wachten i.p.v. in de sportzaal.

– Om dezelfde reden zullen de sporters ten vroegste een kwartier voor hun activiteit toegang krijgen tot de kleedkamers. Zij worden verzocht in de kleedkamers te blijven tot de vorige activiteit afgelopen is.

– Enkel leden van clubs die aangesloten zijn bij het Sportcentrum of personen die OP VOORHAND de huur van het gevraagde terrein betaald hebben, krijgen toegang tot de sportinfrastructuur van het Sportcentrum.

– De aangesloten clubs en spelers dienen het uurrooster, de zalen en de terreinen die hun toegewezen worden te respecteren.

– Dieren zijn verboden in het sportcentrum, met uitzondering van blindengeleidehonden.

– De toegang van het centrum is verboden voor dronken of onfatsoenlijk geklede personen.

– De sporters wordt aanbevolen om gepaste sportkleding te dragen.

– Het is niemand toegestaan om winstgevende praktijken uit te voeren in het Sportcentrum zonder de schriftelijke toestemming van de directie.

– Kinderen onder de 7 jaar moeten vergezeld zijn van een begeleider van minimum 16 jaar.

– Het is ten strengste verboden om te roken, te drinken of te eten in het Sportcentrum, behalve op de hiertoe voorziene plaatsen.

– Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij of zij vrijwillig of onvrijwillig aanricht en zal de herstellingskosten van deze schade zelf moeten dragen.

– Vergaderingen en meetings van filosofische, religieuze, of politieke aard zijn verboden.

– Enkel clubs die bij het centrum aangesloten zijn mogen fuiven organiseren. In dergelijk geval gelden de reglementen van de politiediensten en SABAM.

– Iedereen die het Sportcentrum bezoekt, moet de instructies van het toezichthoudend personeel naleven.

– De directie behoudt zich het recht voor om evenementen te weigeren of om de toegang te ontzeggen aan personen die een of meerdere artikels van dit reglement niet nageleefd hebben.

– Het Sportcentrum is in geen geval aansprakelijk voor diefstal.

– Het Sportcentrum wijst elke verantwoordelijkheid voor ongevallen af, behalve indien bewezen is dat het Sportcentrum of zijn personeel aansprakelijk is.

 

De Directie en het Personeel van het Sportcentrum danken je voor je medewerking.