HUISREGLEMENT Zwembad ESPADON

Het zwembad is geopend voor het publiek op de dagen en uren die aan de kassa vermeld worden. Het bestuur van het zwembad behoudt zich het recht voor de uurroosters van de competities te wijzigen om economische of technische redenen. Ze behoudt zich ook het toegangsrecht voor.
De te betalen tarieven en bijdragen voor de verschillende diensten worden aan de kassa opgehangen. Gekochte tickets worden niet terugbetaald.

Het aanvaarden van het ticket houdt in dat men ermee akkoord gaat om het huisreglement en de instructies van het personeel na te leven.
Kinderen onder de 10 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene (18 jaar). Deze mag het kind onder geen enkel beding alleen achterlaten in de zwemzaal.
De bezoekers zijn verplicht zich om te kleden in de kleedkamers. Tijdens het gebruik van de kleedkamers moeten de deuren gesloten zijn.

Personen die niet zedig gekleed zijn, zich onbetamelijk gedragen, een onzedige houding aannemen, het goed gedrag en zeden of de openbare gezondheid in gevaar brengen, zullen onmiddellijk verwijderd worden.

Het dragen van een badmuts is verplicht.

Het dragen van een short of bermuda is niet toegestaan. Enkel “klassieke” zwemkleding is toegelaten.

Kinderen die nog niet zindelijk zijn moeten een speciale luier dragen voor in het water. Klassieke luiers worden niet toegelaten. Het is niet toegestaan de zwemzaal te betreden in gewone kleding.

Het is verboden het zwembad te betreden:

 • voor of na de sluiting van de kassa (behalve voor clubs);
 • voor onzedig geklede personen;
 • voor personen in dronken toestand;
 • voor personen met besmettelijke ziekten, koortssymptomen, met open wonden, schimmelaandoeningen, wratten;
 • kinderwagens en boodschappenwagentjes;
 • dieren.

Het is ten strengste verboden met schoenen in de zone rond het zwembad of de «blootsvoets» zones te lopen. Deze bevinden zich aan de uitgang van de kleedkamers aan de zwembadzijde.

Het gebruik van snorkels, loden duikgordels en zwemvliezen, alsook het uitvoeren van       vrijduikoefeningen is verboden buiten de uren die voorbehouden zijn aan diepzeeduikclubs.

Het is verboden om in de directe omgeving van het zwembad rond te lopen, iemand in het water te duwen, andere bezoekers met liedjes en geroep of risicovolle spelletjes te verstoren.

Het is verboden zich in het zwembad te wassen, er zeep of dergelijke producten in te doen of er iets in te gooien dat het water zou kunnen vervuilen of de waterkwaliteit zou kunnen aantasten.

Het gebruik van glazen flesjes in de kleedkamers, douches en de omgeving van het zwembad is strikt verboden.

Het is verboden te drinken, te eten of te roken in de zwemzaal en de kleedkamers.

De startblokken en de glijbaan worden altijd gebruikt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruikers moeten zich er steeds van vergewissen dat ze deze kunnen gebruiken zonder andere zwemmers te hinderen of te stoten. De « boa » mag enkel gebruikt worden door personen die kunnen zwemmen.
Kinderen onder de 8 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Het personeel behoudt zich het recht voor om het gebruik ervan te verbieden in het belang van zwemmers en indien de situatie dit vereist.
Het gebruik van de DOUCHE is VERPLICHT VOOR HET ZWEMMEN. In ieders belang wordt aangeraden om zich met zeep te wassen en af te spoelen voordat men het water betreedt.

Bezoekers kunnen zwemkledij huren onder de vermelde voorwaarden. Hiervoor dienen zij een waarborg te betalen of de identiteitskaart in bewaring te geven.
Enkel badmeesters zijn bevoegd om :

 • zwemlessen te geven;
 • de eerste hulp bij ongevallen toe te dienen;
 • de reanimatiekit te gebruiken;
 • het hijsmateriaal te gebruiken.
 • Al wie opzettelijk of onopzettelijk schade veroorzaakt, wordt hiervoor aansprakelijk gesteld en zal de veroorzaakte schade moeten vergoeden.
 • Alle afval moet in de vuilbakken gegooid worden.

  Het Autonoom Gemeentebedrijf van Etterbeek is niet verantwoordelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van geld, kleding of persoonlijke voorwerpen in kastjes, kleedkamers en zijn gebouwen. Het is evenmin verantwoordelijk voor ongevallen, behalve indien zijn verantwoordelijkheid of die van het personeel bewezen is.

  Al wie dit reglement niet naleeft of zich niet aan de instructies van het personeel houdt, kan de toegang tot het gebouw ontzegd worden en zijn abonnementskaart verliezen zonder terugbetaling van het toegangsticket of de resterende duur van het abonnement

De directie en het personeel van zwembad “Espadon” danken je voor je medewerking